Passiivmaja modelleerimine

Sooritame klientidele passiivmaja standardile vastavat piirete ja kütte-ventilatsioonisüsteemi modelleerimist nii uutele projektidele, kui ka olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks.

Ühtlasi nõustame kliente uudsete kütte- ja ventilatsioonisüsteemide valikul. Anname sõltumatut soovitust, milliseid seadmeid (soojuspump, päikesekollektor, tuulegeneraator, soojustagastiga vent.seade jne.) on otstarbekas konkreetse objekti juures kasutada, tagamaks maksimaalne energiasääst, töökindlus ja lühim tasuvusaeg.