Projekteerimine

Teostame insenerlikku projekteerimist kiiresti ja mõistlike hindadega.

OÜ Energiasäästubüroo pakub energiaauditi ja termoülevaatuse kõrval ühtlasi tehnosüsteemide (küte ja ventilatsioon) insenertehnilist projekteerimisteenust. Paljudele ehitustöödele on vaja projekti, mis peab olema tehtud enne ehitusprotsessi algust. Energiaauditit võib vaadelda kui lähteülesandena projekteerimiseks, mis annab soovitusi renoveerimistöödeks. Projekti olemasolu muudab lihtsamaks hinnapakkumise koostamise ehitusfrimadele, lepingu sõlmimise ning hõlbustab ehitusjärelevalve protsessi.

Säästes aega ja ressursse, ei pea enam tellima hoone tehnilist ülevaatust, energiaauditit ja tehnosüsteemide renoveerimisprojekti eraldi ettevõtetelt!

Meie inseneribüroo professionaalsus tugineb tellija, projekteerija ja ehitaja tihedale koostööle.
Tagamaks tellija rahulolu, suhtume igasse tellitavasse projekti professionaalse põhjalikkusega.

Teostame alljärgnevaid insenerehituslikke projekte: 

Küte:
– Hoone soojuskadude arvutus
– Küttesüsteemide hüdrauliline arvutus (torustiku dimensioneerimine, pumpade valik)
– Küttesüsteemide tasakaalustamine, reguleerventiilide seadearvude määramine
– Küttekehade dimensioneerimine
– Katlamajade ja soojussõlmede projektid

Ventilatsioon:
– Kaasaegsete ökonoomsete lahenduste pakkumine
– Torustiku areodünaamiline arvutus
– Õhujaotusseadmete ja agregaatide valik
– Müraarvutus

Lisaks:
Ühtlasi projekteerime kütte- ja ventilatsioonisüsteeme ka uusehitistele!

Projekteerimisel kasutame AutoCAD tarkvara.

Küsi pakkumist!